Xây dựng phần cầu – Dự án Cầu Bắc Phước Tỉnh Quảng Trị

Quay lại Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị Năm khởi công: 2007 Loại dự án: Thi công Cầu đường Năm hoàn thành: 2009 Giá trị: 20,132 tỷ đồng Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTư &XDGT – Sở GTVT Quảng Trị. Quy mô, tính chất kỹ thuật công trình Gồm 11 nhịp dầm BTCT DƯL chữ I […]

1. Dự án: Nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai

Quay lại Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị Năm khởi công: 2007 Loại dự án: Thi công Cầu đường Năm hoàn thành: 2009 Giá trị: 20,132 tỷ đồng Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTư &XDGT – Sở GTVT Quảng Trị. Quy mô, tính chất kỹ thuật công trình – Gói thầu: CP3 – Chủ đầu tư: […]

Thi công cầu Văn Hóa – vượt sông Gianh – Quảng Bình

Quay lại Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị Năm khởi công: 2007 Loại dự án: Thi công Cầu đường Năm hoàn thành: 2009 Giá trị: 20,132 tỷ đồng Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTư &XDGT – Sở GTVT Quảng Trị. Quy mô, tính chất kỹ thuật công trình Gồm 11 nhịp dầm BTCT DƯL chữ I […]

Xây dựng cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương – TP Huế

Quay lại Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị Năm khởi công: 2007 Loại dự án: Thi công Cầu đường Năm hoàn thành: 2009 Giá trị: 20,132 tỷ đồng Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTư &XDGT – Sở GTVT Quảng Trị. Quy mô, tính chất kỹ thuật công trình Gồm 11 nhịp dầm BTCT DƯL chữ I […]