Gói thầu CP2 dự án nâng cao an toàn cầu tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM

Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị

Năm khởi công: 2007

Loại dự án: Thi công Cầu đường

Năm hoàn thành: 2009

Giá trị: 20,132 tỷ đồng

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTư &XDGT – Sở GTVT Quảng Trị.

Quy mô, tính chất kỹ thuật công trình

Gồm 11 nhịp dầm BTCT DƯL chữ I mác 45Mpa căng sau, L=33m, h=1,65m, tổng chiều dài 327,2m.

Mố M0,M11 dạng chữ U bằng BTCT đặt trên nền 15 cọc đóng BTCT 40x40cm.

Các trụ thân tròn D=1,5m, kết cấu BTCT M35Mpa, bệ đặt trên cọc đóng BTCT.

Mặt cầu rải BT nhựa75m móng trụ cọc BTCT 45x45m

We offer commitment at all levels of building project, from preparing for construction to construction management services.from preparing for construction to construction management services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sit amet condimentum nisi.

Share by

Dự án liên quan