1. Dự án: Nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai

Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị

Năm khởi công: 2007

Loại dự án: Thi công Cầu đường

Năm hoàn thành: 2009

Giá trị: 20,132 tỷ đồng

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTư &XDGT – Sở GTVT Quảng Trị.

Quy mô, tính chất kỹ thuật công trình

– Gói thầu: CP3

– Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đường sắt

– Hợp đồng số: 873/2014/HĐXL ký ngày 15/01/2014

– Giá trị hợp đồng: 46.008.615.000 đ

– Ngày hoàn thành: 20/02/2015

– Tóm tắt các công việc mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng: Thi công các hạng mục đoạn đường từ Km253+975 – Km260+900, đoạn từ km261+700 – km269+375

We offer commitment at all levels of building project, from preparing for construction to construction management services.from preparing for construction to construction management services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sit amet condimentum nisi.

Share by