HƠN 10.400 TỈ ĐỒNG VỐN TRUNG HẠN NÂNG CẤP ĐƯỜNG SẮT PHÂN BỔ THẾ NÀO?

Giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT dự kiến bố trí hơn 10.400 tỉ đồng vốn trung hạn để triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp đường sắt.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT dự kiến bố trí 4.262 tỉ đồng cho các dự án khởi công mới, trong đó 3.678 tỉ đồng để thực hiện 5 dự án và 584 tỉ để chuẩn bị đầu tư 6 dự án.

Với mục tiêu cải tạo, nâng cấp hạ tầng các tuyến đường sắt hiện có, nâng cao năng lực hạ tầng, đáp ứng nhu cầu thúc đẩy khai thác vận tải, 5 dự án sẽ được ưu tiên bố trí vốn để thực hiện trong giai đoạn này là: Dự án Đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), tổng mức đầu tư 614 tỉ, nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 là 583 tỉ.

Dự án Cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, tổng mức đầu tư 850 tỉ, nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 là 808 tỉ.

Dự án Cải tạo nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, tổng mức đầu tư 1.200 tỉ, nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 là 1.020 tỉ.

Dự án Cải tạo nâng cấp đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, tổng mức đầu tư 1.100 tỉ, nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 là 935 tỉ.

Dự án Cải tạo, nâng cấp các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc, tổng mức đầu tư 350 tỉ, nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 là 333 tỉ.

Giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT cũng lên kế hoạch bố trí vốn để nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư 6 dự án xây dựng tuyến đường sắt mới: Đường sắt vào cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện), đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành, đường sắt vành đai phía Đông: Ngọc Hồi – Lạc Đạo (Hà Nội), đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, đường sắt TP.HCM – Cần Thơ.

Bộ GTVT cũng dự kiến phân bổ 6.289 tỉ cho các dự án chuyển tiếp. Trong đó có 2 dự án đáng chú ý là dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM có tổng mức đầu tư 1.928 tỉ, nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 là 1.736 tỉ gồm 235 tỉ vốn ngân sách và 1.501 tỉ vốn ODA Hàn Quốc. Dự án đang trong giai đoạn lựa chọn thiết kế kĩ thuật.

Dự án thứ hai là cải tạo khu gian Hòa Duyệt – Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM có tổng mức đầu tư 2.644 tỉ, dự kiến nhu cầu vốn ngân sách là 439 tỉ, nhu cầu vốn ODA là 2.205 tỉ. Hiện dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục để ký hiệp định vay vốn.

Bộ GTVT đang hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Dự thảo đề xuất các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030. Trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp đường sắt hiện có đối với các dự án: Đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM; Cải tạo, nâng cấp các ga đường sắt; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai…

Share by