Công ty cổ phần đá Hoàng Mai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2022.

ng ty cổ phần đá Hoàng Mai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2022.

Ngày 25/3/2022, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR)  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động năm 2022.

 

 

Đến tham dự đại hội có đại diện ban lãnh đạo  Công ty cổ phần công trình đường sắt và các cổ đông của công ty.

 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên HMR năm 2022 đã thông qua cac nội dung họp theo chương trình nghị sự trong thông báo mời họp Đại hội cổ đông.

Kết thúc năm 2021, HMR đạt tổng doanh thu 87,769 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch năm,lợi nhuận trước thuế 8,6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6,1 tỷ đồng. HMR trình ĐHĐCĐ tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 là 11,49% cao hơn mức đã cam kết với ĐHĐCĐ.

Năm 2022, HMR đã và đang có những bước chuẩn bị chủ động, tích cực để tiếp tục vượt qua thách thức và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ĐHĐCĐ đặt ra.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đề ra với rất nhiều thách thức, áp lực đối với HĐQT và Ban điều hành; đồng thời cũng là yếu tố thu hút các nhà đầu tư khi chỉ tiêu về giá trị sản lượng thực hiện 90 tỷ đồng, doanh thu trên 90 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12% doanh thu, cổ tức đạt 10% vốn điều lệ.

Chiều cùng ngày, Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022 khai mạc với sự tham dự của 70 đại biểu cán bộ CNLĐ toàn công ty. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Tạ Hữu Diễn –  Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần công trình đường sắt, Ông Võ Văn Phúc – ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc, Ban điều hành công ty cổ phần tổng công ty công trình đường sắt và lãnh đạo các phòng ban của tổng công ty.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021, thảo luận đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng giải pháp thực hiện trong năm 2022. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Share by